Hakk?m?zda

PDF
Yazdır
E-posta
Yazar Erdo?an
Cuma, 28 Ağustos 2015 14:51

Ermekanik olarak 2009 y?l?nda mekanik tasar?m ve imalat hizmetleri retmek amac?yla kurulmu?tur. Sac metal ?ekillendirme, kal?plama, fikstr ve metal i?leme konusundaki tecrbelerini teknolojiyi kullanarak ve geli?tirerek siz de?erli m?terilerine hizmet etmekten gurur duymaktad?r.

Ermekanik as in 2009, mechanical design and manufacturing services was established to produce. Sheet metal forming, molding, fixtures and metal processing using technology and experience of developing is proud to serve our valued customers.

Kal?p, Aparat, Fikstr tasar?m ve imalatlar?. Makine tasar?m ve imalat?. Tm sektrlere ynelik para imalatlar? hizmetlerimiz aras?ndad?r. ?malatlar?m?z? tm CNC ve manuel i?leme tekniklerini kullanarak gerekle?tirmekteyiz.

Mold tooling, Fixtures design and manufacturing. Design and manufacture of the machine. All sectors are among our services for parts manufacturing. All our manufacturing CNC and manual machining techniques.

Firmam?z geni? sektrel m?teri kitlesine zm orta?? olarak grlen ve tercih edilen bir konumdad?r.

Our company has seen large sectoral customer base as a solution partner and preferred.

Firman?n de?i?mez prensipleri daima kalite, hizmet, zaman?nda teslim ve uygun fiyat olmu?tur.

The company will not change the principle of quality, service, timely delivery and reasonable price.

retimde ba?ar? ve sreklili?in teminat? hizmette drstlk ve kalitedir prensibiyle al??an Ermekanik , gsterdi?iniz yak?n ilgi ve deste?inizden dolay? te?ekkr ederek sizlere bugn ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.

Guarantee of success in production and continuous service quality is the principle of honesty and Ermekanik, due to your close attention and support by thanking you today and in the future, will continue to serve.

Son Güncelleme ( Çarşamba, 14 Haziran 2017 10:55 )